Home
Partners
Products
Catalogue
Uit het huwelijk tussen Ruird Gerbens en Anke Dirks kwamen twee kinderen voort, te weten:  

Girbe Ruurds, geboren op 30 maart 1738 te Kortezwaag. Derde zoon van Ruird Gerbens die Girbe werd genoemd. Deze Girbe bleef wèl in leven en huwde op 4 april 1768 met Grytje Jolles. Voor het vervolg van deze lijn van de stamboom is deze Girbe niet van belang. Als tweede en voor deze stamboom wèl belangrijke zoon, werd op 18 november 1742 te Kortezwaag gedoopt :    

R u i r d   R u u r d s

Ruird Ruurds was boer en woonde te Oldenhotpade. In 1811, toen Ruird Ruurds 69 jaar was, nam hij de naam aan van :      

d e  J o n g

 

Contact  
 
 
 

 

 

   
     
     

<< TERUG     VERDER >>

 
 
 
 
 |  |  |  |                © Copyright Richard de Jong. Designed by TemplatesBox